Etter å ha hatt fri hele høsten, var jeg grundig lei av å feriere og begynte endelig å jobbe igjen i november 2010. Jobbet som meteorologifullmektig på Bjørnøya i seks måneder fra sent i november 2010 og frem til sommeren 2011.

Gledet meg utrolig mye og var spent som et egg på hva livet i Ishavet ville bringe. Litt av gledene, turene, galskapen, opplevelsene og alt det andre, har jeg forsøkt å si litt om her inne. Se også min vanlige blogg, Helst glad og på tur.

Hva og hvor er Bjørnøya?

Jeg er altså på Bjørnøya det kommende halvåret. Vi landa her på holmen den 28. november og blir her til månedsskiftet mai/juni 2011. Hvor er så Bjørnøya, lurer kanskje noen på? Bjørnøya er en liten øy som ligger ganske midt mellom Spitsbergen og fastlandsnorge på 74° 25'N og 19° 00' Ø. Longyearbyen ligger på ca 78° og Nordkapp ligger, som kjent, på ca 71° Nord. Bjørnøya er nesten litt hjerteformet og er omlag 20 kilometer lang og 15 km bred på det bredeste. Det høyeste fjellet er 535 meter høyt og heter Miseryfjellet. Den nordlige delen av Bjørnøya er relativt flat, mens man finner noen fjell i sør og i sørøst. Øya er for øvrig spekket med små og store vann, ca 700 i tallet og her skal være mye fin røye i vannene.

Der oppe ligger Bjørnøya, ja! Midt i Barentshavet!


Mesteparten av Bjørnøya er vernet som naturreservat, bortsett fra et lite område rundt selve stasjonen. Vernet omfatter også havet utenfor øya, fire nautiske mil utover. Bjørnøya har store fuglefjell sør på øya, men det finnes klippevegger med store fuglekolonier rundt hele øya. Bjørnøya regnes for å ha en av de største sjøfuglkoloniene på den nordlige halvkule. Det finnes en hel del fjellrev på øya. Isbjørnen kan komme ned til Bjørnøya når drivisen ligger så langt sør og Bjørnøya representerer da et viktig leveområde for bjørnen.